Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty

Telefon: 571-934-571

Email: biuro@domoweoze.pl

Email: sklep@domoweoze.pl

Instalacja fotowoltaiczna w Pucku 5,2kWp

Instalacja wykonana w Pucku. Łączna moc 15 modułów to 5,2 kWp. Instalacja skierowana na południe, pod idealnym kątem ok. 30 stopni. Prognozowana produkcja roczna to ok. 5200 kWh energii!