Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty

Telefon: 571-934-571

Email: biuro@domoweoze.pl

Email: sklep@domoweoze.pl

panele fotowoltaiczne, w tle widać wiatrak produkujący prąd

Mój Prąd 5.0

Skorzystaj z programu Mój Prąd 5.0: Zakup i zamontuj instalację fotowoltaiczną, bez dodatkowych komponentów lub z dodatkowymi komponentami. Poczekaj na wymianę licznika. Podpisz umowę z dystrybutorem energii dotyczącą przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektrycznej. Złóż wniosek samodzielnie przez Internet za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie. O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany drogą mailową.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest skierowany do indywidualnych użytkowników wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, którzy posiadają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii. Dotacje są dostępne wyłącznie dla prosumentów, którzy rozliczają się w systemie net-billingu. Jeżeli chcesz ubiegać się o dotację, a obecnie korzystasz z systemu opustów, konieczne będzie zmienienie swojego obecnego sposobu rozliczeń na nowy, we współpracy z twoim lokalnym zakładem energetycznym.

System opustów i net-billing – co to?

System opustów opiera się na bezgotówkowym rozliczaniu nadwyżek energii elektrycznej, które są wprowadzane do sieci. Sposób rozliczenia zależy od mocy zainstalowanej na prosumentowej instalacji i jest ustalany według następujących proporcji:

 • Dla mikroinstalacji prosumenta o mocy nie większej niż 10 kWp, stosuje się proporcję 1:0,8.
 • Dla mikroinstalacji prosumenta o mocy większej niż 10 kWp, stosuje się proporcję 1:0,7.

Natomiast w przypadku rozliczania w systemie net-billingu, wartość energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci jest uwzględniana. Nadwyżki energii są sprzedawane, a ich wartość jest zasila depozyt prosumencki. Jeśli prosument pobiera energię z sieci, zostaje ona „kupiona” z dostępnych środków na koncie.

Na koncie prosumenta gromadzona jest suma wynikająca z rozliczenia energii oddanej do sieci oraz pobranej z sieci. Ta kwota może być wykorzystana i rozliczana przez okres 12 miesięcy od dnia jej przypisania jako depozyt.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Urządzenia objęte programem to:

 1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy od 2 kW do 10 kW.
 2. Magazyn energii – akumulator o minimalnej pojemności 2 kWh. Cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tysiące złotych.
 3. Pompy ciepła – dostępne są pompy ciepła gruntowe, powietrze/woda oraz powietrze/powietrze.
 4. Magazyn ciepła.
 5. System zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.
 6. Kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).

Na co nie można otrzymać dofinansowania?

Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie mocy istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej obejmują zarówno dodanie dodatkowych paneli, jak i podłączenie kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z oddzielnym inwerterem do jednego Punktu Poboru Energii (PPE).

Urządzenia magazynujące ciepło, takie jak zasobniki ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) i/lub bufory ciepła zasilane przez kotły na paliwo stałe lub kotły gazowe, nie mają wpływu na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną.

Ile dofinansowania można otrzymać?

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji, uzależniona od zakresu inwestycji, wynosi 35 000 złotych. Szczegółowe kwoty dotacji dla poszczególnych elementów to:

 1. Sama instalacja PV – do 6 000 zł.
 2. Instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 7 000 zł.
 3. Magazyn ciepła – do 5 000 zł.
 4. Magazyn energii elektrycznej – do 16 000 zł.
 5. System zarządzania energią HEMS/EMS (w przypadku zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3 000 zł.
 6. Kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) – do 3 500 zł.

Dla prosumentów, którzy już otrzymali dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną i zamierzają rozbudować swój system o wymienione elementy oraz przechodzą na rozliczenie w systemie net-billing, przewidziana jest dodatkowa dotacja w wysokości 2 000 zł na instalację fotowoltaiczną. Dotacje dla pozostałych elementów są analogiczne do pozostałych przypadków.

Dodatkowe uwagi:

 • Gruntowe pompy ciepła, takie jak pompy ciepła grunt/woda i woda/woda, mogą otrzymać dotację do 28 500 zł.
 • Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej mogą otrzymać dotację do 19 400 zł.
 • Pompy ciepła powietrze/woda mogą otrzymać dotację do 12 600 zł.
 • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze mogą otrzymać dotację do 4 400 zł.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w terminie od 15.04.2022 r. do 31.03.2023 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Gdzie można złożyć wniosek?

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Więcej informacji znajdziesz tu:

https://mojprad.gov.pl