Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty

Telefon: 571-934-571

Email: biuro@domoweoze.pl

Email: sklep@domoweoze.pl

Umowna i efektywna moc pompy ciepła

Bardzo często przy zmianie źródła ogrzewania na pompę ciepła i termomodernizacji budynku klienci przy wyborze odpowiedniej pompy ciepła patrzą na umowną moc. Później w dalszym użytkowaniu okazuje się, że parametry przy takim doborze mogą być niewystarczające. Jak dobrać odpowiednią pompę ciepła i na jaką moc brać pod uwagę, dowiesz się z poniższego tekstu.

Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku to proces modernizacji obiektów budowlanych w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii. W ramach termomodernizacji przeprowadza się izolację termiczną budynku, modernizację systemu ogrzewania i wentylacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki termomodernizacji budynku można zredukować koszty związane z eksploatacją budynku oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

Moc umowna pompy ciepła

Moc umowna pompy ciepła to pojęcie odnoszące się do zdolności urządzenia do pobierania i oddawania ciepła w określonych warunkach pracy. Jest to moc znamionowa określana przez producenta pompy ciepła, wyrażana w kilowatach (kW).

Moc umowna pompy ciepła określa, jaką ilość ciepła może ona przetworzyć w jednostce czasu, przy założonych parametrach pracy, takich jak temperatura źródła ciepła i temperatura grzewcza, czyli temperatura wody, która będzie rozprowadzana w instalacji grzewczej.

Warto zauważyć, że moc umowna pompy ciepła nie uwzględnia strat cieplnych, jakie mogą występować w instalacji grzewczej, co oznacza, że rzeczywista moc cieplna dostarczana do budynku może być mniejsza niż moc umowna pompy ciepła.

Moc efektywna pompy ciepła

Moc efektywna pompy ciepła to ilość ciepła, którą pompa ciepła jest w stanie dostarczyć do budynku w określonym czasie przy określonych warunkach zewnętrznych, podzielona przez ilość energii elektrycznej, jaką zużyła do swojego działania w tym samym czasie. Jest to wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia i jest wyrażany w postaci wskaźnika COP (Coefficient of Performance).

COP to stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła. Im wyższy jest wskaźnik COP, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła, ponieważ przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej jest w stanie dostarczyć większą ilość ciepła.

Warto zauważyć, że wartość COP jest zależna od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura powietrza zewnętrznego lub temperatura źródła ciepła (np. woda gruntowa). Dlatego też, przy wyborze pompy ciepła należy brać pod uwagę wskaźnik COP dla różnych warunków pracy, aby wybrać urządzenie, które będzie działało efektywnie w różnych warunkach klimatycznych i będzie zapewniało wystarczającą moc cieplną dla potrzeb budynku.

Jaką moc brać pod uwagę w przypadku doboru pompy ciepła?

Przy wymianie źródła ogrzewania na pompę ciepła należy brać pod uwagę zarówno moc umowną, jak i efektywną urządzenia.

Moc umowna pompy ciepła określa zdolność urządzenia do przetwarzania ciepła, ale nie bierze pod uwagę skuteczności jej działania. Dlatego też przy doborze pompy ciepła należy brać pod uwagę także jej efektywność energetyczną, wyrażaną przez wskaźnik COP (Coefficient of Performance), który określa stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości zużytej energii elektrycznej.

Potrzebujesz pomocy przy swojej instalacji? Napisz, zadzwoń doradzimy, pomożemy.

Kontakt