Adres: ul. Okrężna 2, 81-198 Mosty

Telefon: 571-934-571

Email: biuro@domoweoze.pl

Email: sklep@domoweoze.pl

wykres i wykres mobilny

W jakiej cenie sprzedasz energię jako prosument

Net-billing ruszył w lipcu tego roku. 30 czerwca skończył się przejściowy okres, w którym można było rozliczać się w formie opustów. Sprawdź za ile teraz sprzedaż energię elektryczną, której nie zużyjesz.

Od kiedy funkcjonuje nowy system i jak się rozliczać:

Od 1 lipca tego roku zaczął obowiązywać nowy ustawowy system rozliczeń prosumentów, tzw „net-billing”, który jest następcą poprzedniego systemu opustów. Wprowadzenie systemu do użytku zostało podzielone na etapy:

I etap – od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022r.

Nowi prosumenci, którzy zgłosili instalację fotowoltaiczną po 31 marca podlegali rozliczeniom w systemie opustów w formie okresu przejściowego.

II etap – od 1 lipca 2022r.

Prosumenci są rozliczani według zasad net billingu. Gospodarstwa, które uruchomiły i przyłączyły instalację fotowoltaiczną po 31 marca przeszły automatycznie na system net-billing. W tym przypadku energia, która została wprowadzona do sieci do 30 czerwca, ale nie została pobrana zasiliła ich depozyt prosumencki. Od 1 lipca cena energii elektrycznej wprowadzanej do sieci jest wyznaczana o cenę rynkową miesięczną z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Ten system będzie funkcjonował aż do 1 lipca 2024r.

III etap – od 1 lipca 2024r.

Po tej dacie energia elektryczna wprowadzana do sieci mam być wyznaczana dla poszczególnych okresów rozliczeniowych (godzinowych).

Technicznie rzecz biorąc będzie to działać tak, że w okresie od 1 lipca 2022r do 30 czerwca 2024r energia będzie rozliczana na podstawie miesięcznych cen rynkowych, a po tym okresie w opaciu o ceny godzinowe. Ci prosumenci, którzy zgłosili swoje instalacje po 31 marca 2022 roku automatycznie przeszli na system net-billing, a niewykorzystana energia zostanie przeliczona na walutę przy uwzględnieniu ceny giełdowej energii elektrycznej i zasili ich konto prosumenckie, które jest prowadzone przez sprzedawcę energii. Wszystkie nadwyżki przeliczone na wartość energii w złotówkach staną się depozytem prosumenckim.

Rynkowa cena energii

Ta cena ustalana jest dla każdej godziny przez Towarową Giełdę Energii oraz wyznaczonych operatorów energii elektrycznej w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego. Wszystkie ceny energii zawsze są publikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

11 lipca Polskie sieci Elektroenergetyczne opublikowały miesięczną cenę energii elektrycznej. Ta cena posłuży do obliczenia wartości depozytu prosumenckiego dla nadwyżek energii, która nie została pobrana z sieci oraz dla lipcowych nadwyżek energii oddawanych do sieci.

Cena  ta wynosi 659,29zł / MWh. Jest więc wyższa niż aktualne stawki taryfowe, po których prosumenci będą musieli kupować energię.